วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แนะนำ..ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ภายใต้โครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่สถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตั้งอยู่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ติดถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ตราด ห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 269 กิโลเมตร มีพื้นที่ภายในศูนย์ฯทั้งสิ้น 206 ไร่

  • นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานวิจัยที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ห้วยสะพานหิน) จำนวน 897 ไร่ และพื้นที่ภายในศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจันทบุรี จำนวน 300ไร่

  • สภาพพื้นที่โดยทั่วไปภายในศูนย์ฯ เป็นที่ราบ มีความลาดเอียง 2% ในแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 24 เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย (ชุดภูเก็ตและชุดสงขลา) มีความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 4.0-4.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น