วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

อัตราค่าบริการท่องเที่ยว

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
Chanthaburi Horicultural Research Center Agro Tourism
Tel. 0-3939-7030, 0-3939-7146 Fax. 0-3939-7236 Email : chrc@ksc.th.com, chrc_chanburi@yahoo.com
ราคาบ้านพัก

1. บ้านลีลาวดี ราคา 800 บาท/หลัง/คืน จำนวนผู้พัก 15 ท่าน (6 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ / 1 ห้องโถง เตียงนอน 8 เตียง ฟูกนอน 7 ที่)
2. บ้านพุทธรักษา ราคา 600 บาท/หลัง/คืน จำนวนผู้พัก 8 ท่าน (2 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ / 1 ห้องโถง เตียงนอน 4 เตียง ฟูกนอน 4 ที่)
3. บ้านเฟื่องฟ้า ราคา 600 บาท/หลัง/คืน จำนวนผู้พัก 9 ท่าน (2 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ / 1 ห้องโถง เตียงนอน 5 เตียง ฟูกนอน 4 ที่)
4. บ้านราชาวดี ราคา 600 บาท/หลัง/คืน จำนวนผู้พัก 9 ท่าน (2 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ / 1 ห้องโถง เตียงนอน 5 เตียง ฟูกนอน 4 ที่)
5. บ้านเหลืองจันทร์ ราคา 600 บาท/หลัง/คืน จำนวนผู้พัก 8 ท่าน ( 2 ห้องนอน/ 1 ห้องน้ำ / 1 ห้องโถง ฟูกนอน 8 ที่ )
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น