วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แนะนำ..ข้าราชการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายนามข้าราชการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
 • นายสมบัติ ตงเต๊า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
 • นายสานิตย์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 • นางชมภู จันที ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 • นายพิศาล หรินทรานนท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 • นายภิรมย์ ขุนจันทึก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 • นายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 • นางมะลิวัลย์ นาคขำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสาวอรวินทินี ชูศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นายธีรวุฒิ ชุตินันทกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางสาวมาลัยพร เชื้อบัณฑิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางสาววีรญา เต็มปีติกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • นางสาวศิริพร เต็งรัง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ที่นี่ link รูปภาพข้าราชการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี http://www.geocities.com/chrc_chanburi/chrc_people.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น