วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แนะนำ..ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

  • จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นักท่องเที่ยวจะได้รับการบรรยายความรู้ที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ และมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถชม และเลือกซื้อติดมือกลับบ้านได้ นอกจากนี้บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังประกอบไปด้วย ลานจอดรถ ห้องน้ำชาย-หญิงที่พักรับประทานอาหาร โดยมีพนักงานต้อนรับ คอยอำนวยความสะดวก

เส้นทางเดินชมสวน

  • เป็นเส้นทางที่จัดสร้างขึ้นเลียบเลาะไปตามริมคลองหนองเสม็ด ธารน้ำใสที่กำเนิดมาจากเทือกเขาสระบาป เอ่อล้นอ่างเก็บน้ำหนองเสม็ดลงมา ได้จัดแบ่งสวนไม้ผลบริเวณริมคลองหนองเสม็ดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว สามารถสัมผัสกับผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลางสาด และ พืชสกุลระกำ อย่างใกล้ชิด

ศาลาร่มไม้ชายน้ำ

  • จุดแวะพักระหว่างการเดินชมสวน ให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย เป็นศาลาร่มรื่น เงียบสงบ โอบล้อมด้วยสายธารน้ำใสไหลริน และมีน้ำดื่มไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว

จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด

  • อ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ และสงวนพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนตำบลตะปอน ศูนย์ฯ ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม ศาลาพักผ่อนอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างเหนืออ่างเก็บน้ำหนองเสม็ดทำให้มีอากาศเย็นสบาย แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผสานกับเสียงน้ำตกแห่งขุนเขาที่ซ่านกระเซ็นให้ได้ยินตลอดเวลา

เส้นทางจักรยานชมสวน

  • อีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน นั่นคือ การปั่นจักรยานลัดเลาะ ไปตามเส้นทางที่ร่มรื่น ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร

สวนพรรณไม้หอม

  • ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ดำเนินการสร้างสวนพันธุ์ไม้หอมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เจริญพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบันมีพื้นที่ 2.5 ไร่ รวบรวมพันธุ์ไม้หอมไว้ ประมาณ 120 ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้หอมในท้องถิ่น และจากถิ่นอื่นๆ ไว้เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ตระหนักถึง คุณค่า และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ภายในสวนพันธุ์ไม้หอม มีการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิด และจัดแบ่งพันธุ์ไม้หอม ออกเป็นกลุ่มตามยุคสมัยต่างๆ ได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น